Rzecznik MARR
RESEARCH 2013
środa, 02 stycznia 2013 14:59

proRESEARCH2013


Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach ‘RESEARCH  2013’-Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości".

Termin Seminarium: 18 lutego 2013 r., godz. 16:00

Termin Konferencji: 19 lutego 2013 r., godz. 09:30

Miejsce: Stara Aula, Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Do udziału w spotkaniach RESEARCH 2013, w charakterze prelegentów, zaproszeni zostali eksperci w obszarze zarządzania projektami badawczymi reprezentujący kluczowe instytucje związane z rozwojem tej dziedziny w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a także przedstawiciele zagranicznych kolegiów działających w europejskim obszarze B+R - Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji), Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz organizacji zrzeszających praktyków zarządzania projektami: European Association of Research Managers and Administrators (EARMA), European Knowledge Transfer Society (EUKTS), League of European Research Universities (LERU) i National Council of University Research Administrators (NCURA). 


Wydarzeniom RESEARCH 2013, towarzyszyć będzie sesja plakatowa, poświęcona prezentacji ofert badawczych instytucji naukowych, których słuchacze uczestniczyli w studiach Zarządzanie Projektem Badawczym, prowadzonych przez uczelnie partnerskie Projektu. Podsumowaniem sesji będzie wyłonienie najbardziej atrakcyjnej – w ocenie uczestników konferencji – oferty badawczej.


Spotkania realizowane są w ramach Projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki” i stanowią jego podsumowanie. 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
English (United Kingdom)